12. Horden

  • 2022
  • 1.25 min

Pa stormar andfådd in till Shi Mo. En kurir har anlänt med nya order. Lai läser upp befallningen om ett upprop för samtliga flyktingar.

Medverkande:
Sami Yousri, Ulrika Tenstam, Amelia Jakobsson, Elisabeth Leyser, Julia Lindgren.

Tidigare avsnitt

Scroll to top