Tre knivar från Wei (2022) – Trailer

  • 2022
  • 1.22 min

Operan utspelar sig på en förvisningsort i södra delen av riket. Nyanlända registreras av Shi Mo som ser till att lydnaden upprätthålls. Altarslavinnan Lai slipar sina knivar.

Scroll to top